Individualno psihološko savjetovanje i tretmani

Prvi dolazak (90 min) 600,00 kn 79,63€
Dodatno vrijeme  (30 min) 150,00 kn 19,91€
Slijedeći dolasci (50 min) 400,00 kn 53,09€
Obiteljska terapija (60 min) 500,00 kn 66,36€
Psihološko savjetovanje osoba starije životne dobi  (50 min) 200,00 kn 26,54€
Biofeedback

Inicijalna procjena 450,00 kn 59,73€
Inicijalna procjena uz izradu kvantitativnog nalaza EEG-a (QEEG) s konzultacijom stručnog suradnika (dr.Bobich, Janus Clinic) 3.000,00 kn 398,17€
Inicijalna procjena + T.O.V.A. test 750,00 kn 99,54€
T.O.V.A. test 400,00 kn 53,09€
Biofeedback tretman (djeca) 250,00 kn 33,18€
Biofeedback tretman (odrasli) 300,00 kn 39,82€
Biofeedback tretman + psihološko savjetovanje – (90min) 400,00 kn 53,09€
Psihodijagnostika 750,00 – 1000,00 kn 99,54-132,72€
Unapređenje kvalitete življenja psihički oboljelih osoba i njihovih obitelji

Psihoedukacija klijenta i obitelji (50 min) 200,00 kn 26,54€
Psihološka  podrška u kući klijenta 300,00 kn 39,82€
Grupe za psihoedukaciju i podršku (60 min) 150,00 kn 19,91€
Frolov uređaj za trening disanja 450,00 kn  59,73€

Alpha – Stim SCS – CES uređaj za elektrostimulaciju

Najam do 7 dana

Najam > 7 dana

40,00 kn / dan 5,31 € / dan
30,00 kn / dan 3,98 € /dan