Cilj edukacije/radionice je usvajanje teorijskih i praktičnih znanja o biofeedback i neurofeedback metodi, primjeni biofeedbacka i neurofeedbacka u terapijskim tretmanima, tretmanima upravljanja stresom, boli i peak performance tretmanima. Polaznici će nakon radionice steći teoretska znanja o primjeni NFB metode, kao i vještine za rad na NEXUS i sličnim biofeedback/neurofeedback sustavima, te će uz superviziju moći provoditi inicijalnu procjenu, određivati protokole, te provoditi neurofeedback tretmane.

Radionica je namijenjena: psiholozima, defektolozima, liječnicima, medicinskim sestrama, fizioterapeutima, radnim terapeutima, te ostalim stručnjacima zainteresiranim za primjenu biofeedback metode.

Predavači: Ana Vodanović-Kosić, prof.psihologije, Ivana Živoder,dipl.med.techn. i biofeedback terapeut, Josipa Bosak, mag.psih. Paulina Pavić prof.psih. Marko Pavić dipl.oecc. Doc.dr.sc.Ivana Lučev

Tijekom radionice sudionici će steći posebna znanja i vještine iz područja:

 • Razvoja neurofeedback metode i psihofiziologije
 • Osnova elektroencefalografije i kompjuterske analize EEG-a
 • Mehanizama učinkovitosti biofeedback i neurofeedback metode
 • Dijagnostike mentalnih/neuralnih funkcija/disfunkcija u svrhu neurofeedbacka
 • Funkcionalne interpretacije EEG-a (QEEG): analiza psiholoških i neuroloških nalaza za određivanje neurofeedback protokola, identifikacija korelata EEG abnormalnosti/mentalnih disfunkcija (prema neuro/psihdijagnostici)
 • Neurofiziologije i elektroencefalografije za neurofeedbacka
 • Moždanim strukturama i njihovoj funkciji, te biokemijskim/bioelektričnim procesima središnjeg živčanog sustava i njihovim mentalnim korelatima
 • Artefaktima, indikacijama za neurofeedback – specifičnim primjenama NFB-a (ADHD, AUT, depresija, PTSP, ovisnosti, glavobolje, spavanje)
 • Provoditi inicijalnu procjenu i postaviti plan treninga, te odrediti protokole po kojima će se raditi
 • Brizi o klijentima, etici odabira klijenata i završetku treninga
 • Daljnjim edukacijama i supevizijama
CategoryObavijesti

© 2018. Sva prava pridržana Mens Sana d.o.o. Desing by Digitalac.hr

Kontakt telefon        01 4847 763