Naši terapeuti i suradnici

 • prim.dr.sc. Sanja Martić- Biočina

    30+ godina iskustva

   

  Rođena u Splitu gdje je završila osnovnu i srednju školu. 1979. upisala je Studij medicine u Splitu Medicinskog fakulteta u Zagrebu, koji je završila 1985. godine. Poslijediplomski studij je završila 1992 g. i magistrirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. 2012.g

  Uži interesi:

  -Psihijatrija u zajednici za oboljele od teških psihičkih poremećaja
  -Neurofeedback i psihofiziološke metode liječenja u psihijatriji
  -Novi pristupi u liječenju psihičkih poremećaja- farmakološki i ne – farmakološki
  -Obiteljska psihoterapija

 • dr.sc. Marija Kušan Jukić

   20+ godina iskustva

  Stručni suradnik Mens Sana d.o.o.. – psihijatrija starije životne dobi, specijalistica psihijatrije, subspecijalistica socijalne psihijatrije.

 • doc.dr.sc. Ivana Živoder

     15+ godina iskustva

  Direktor i stručni suradnik Mens sana d.o.o. – biofeedback i neurofeedback terapeut s dugogodišnjim iskustvom u radu s klijentima. Od 2012. godine sudjeluje u visokoškolskoj nastavi na studiju sestrinstva. Trenutno je viši predavač na Sveučilištu Sjever, Odjel sestrinstva.

 • prof. Ana Vodanović Kosić

     15+ godina iskustva

  Stručni djelatnik Mens Sana d.o.o., Ana je psiholog s dugogodišnjim iskustvom u radu s klijentima. Zajedno s dr.sc. Sanjom Martić-Biočina i Ivanom Živoder je prije više od 15 godina među prvima u Hrvatskoj počela primjenjivati biofeedback i neurofeedback metodu u terapijskom radu s djecom i odraslima.

 • dr.sc. Ana Havelka Meštović

     15+ godina iskustva

   

  Dr.sc. Ana Havelka Meštrović znanstveni je suradnik iz interdisciplinarnih područja znanosti, kognitivne znanosti, psihologija i medicina. Zaposlena je kao predavač na Rochester Institute of Technology Croatia (RIT Croatia) na predmetima iz područja psihologije.

 • Kristina Draguzet, mag.paed.soc.,

  Kristina Draguzet, mag.paed.soc., obiteljsko – sistemski psihoterapeut s europskim certifikatom. Stručni suradnik Mens Sana d.o.o., magistra socijalne pedagogije i obiteljski terapeut s iskustvom u radu s klijentima kroz individualnu, partnersku i obiteljsku terapiju.