biofeedback terapija Mens Sana

Hrvatska udruga za biofeedback i primjenjenu psihofiziologiju, Mens Sana i Pamel, u periodu 14.05-18.05.2018, organiziraju nove edukacijske radionice: biofeedback i neurofeedback metoda (teorija i primjena)

Radionica je namijenjena: psiholozima, defektolozima, liječnicima, medicinskim sestrama, fizioterapeutima, radnim terapeutima, te ostalim stručnjacima zainteresiranim za primjenu biofeedback metode.

Cilj radionice je usvajanje teorijskih i praktičnih znanja o biofeedback metodi, primjeni biofeedbacka u terapijskim tretmanima, tretmanima upravljanja stresom, boli i peak performance tretmanima. Usvajanje teorijskih i praktičnih znanja o neurofeedback metodi, primjeni neurofeedbacka u terapijskim tretmanima, tretmanima upravljanja stresom i peak performance tretmanima. Polaznici će nakon radionice steći teoretska znanja o primjeni NFB metode, kao i vještine za rad na NEXUS i sličnim biofeedback/neurofeedback sustavima, te će uz superviziju moći provoditi inicijalnu procjenu, određivati protokole, te provoditi neurofeedback tretmane.

Predavači: Ana Vodanović Kosić, prof.psihologije, Ivana Živoder,dipl.med.techn. i biofeedback terapeut, Paulina Pavić prof.psih. Marko Pavić dipl.oecc.

Uvod u biofeedback metodu
Teorija i praksa (20 sati)
Zagreb, 14. i 15. 05. 2018. Cijena 2.750,00Kn

Neurofeedback metoda
Teorija i praksa (30 sati)
Zagreb, 16., 17. i 18. 05. 2018. Cijena 4.125,00Kn

Za sve dodatne informacije možete se slobodno javiti:

Pamel d.o.o. Mesekov put 16, Zagreb,  Tel: +385 1 3473134 ili mailom na: pamel@pamel.hr

Mens Sana d.o.o., Mesnička 15A, Zagreb, Tel: +385 1 4847763, +385 98 491271 ili mailom na: mensana@mensana.hr

Raspored edukacijskih radionica

 • Ponedjeljak – 14.5.2018

  8 – 9 satiRegistracija

  9 – 10.30 sati

  Razvoj biofeedback metode i psihofiziološki mehanizmi djelovanja

  Vrste biofeedbacka (neurofeedback, HRV, EMG, GSR, Resp, BVP, Temp) (2 teorijska sata)

  10.30 – 11 sati – Pauza i osvježenja

  11 – 12.30 sati

  Vrste biofeedbacka (neurofeedback, HRV, EMG, GSR, Resp, BVP, Temp), njihove osnovne aplikacije i učinkovitost  (2 teorijska sata)

  12.30 – 13.30 sati – Pauza i ručak

  13.30 – 15 sati

  Biofeedback instrumenti i upoznavanje s  NEXUS biofeedback sustavom (2 teorijska sata)

  15 – 15.30 sati – Pauza i osvježenja

  15.30 – 18.30 sati

  Rad s NEXUS biofeedback sustavom u malim grupama ;

  I dio – postavljanje senzora, mjerenje (bazičnih) psihofizioloških funkcija i utvrđivanje protokola biofeedback treninga

  II dio – prilagodba biofeedback ekrana protokolima treninga i provedba biofeedback treninga

  III dio – evaluacija biofeedback treninga

  (4 praktična sata)

   

 • Utorak- 15.5.2018

  9 – 15 sati

  Rad s NEXUS biofeedback sustavom u malim grupama

  + PAUZA ZA RUČAK I OSVJEŽENJA PREMA DOGOVORU

  (6 praktičnih sati)

   

  15 – 16.30 sati

  Primjena biofeedback metoda u upravljanje stresom i «peak performance»

  (1 teorijski + 1 praktični sat)

  16.30 – 17 sati– Pauza i osvježenja

  17 – 18.30 sati

  Specifične aplikacije biofeedback treninga prema interesu polaznika (rad u malim grupama) (2 praktična sata)

  (2 praktična sata)

   

   

 • Srijeda – 16.5.2018

  9.00 – 12.15

  Neurofeedback – razvoj metode, osnovni mehanizmi učinkovitosti, faze i čimbenici uspješnog bio/neurofeedback procesa (4 teorijska sata, pauza od 10.30 do 10.45)

  12.30 – 13.15

  Osnova elektroencefalografije i kompjuterske analize EEG-a I. dio (1 teorijski sat)

  13.15 – 14.00

  Pauza za ručak

  14.00 – 14.45

  Osnova elektroencefalografije i kompjuterske analize EEG-a II. dio (1 teorijski sat)

  15.00 – 16.30

  Postavljanje elektroda (1 teorijski + 1 praktični sat)

  16.45 – 18.15

  Inicijalna procjena za neurofeedback tretman, snimanje i analiza EEG-a na Cz (2 praktična sata)

   

 • Četvrtak – 17.5.2018

  9.00 – 10.30

  Funkcionalna neuroanatomija (2 teorijska sata)

  10.45 – 12.15

  Funkcionalna interpretacija EEG-a (QEEG) I dio (2 teorijska sata)

  12.30 – 13.15

  Analiza inicijalnih procjena i određivanje protokola neurofeedback tretmana (1 praktični sat)

  13.15 – 14.00

  Pauza za ručak

  14.00 – 18.15

  Rad s Nexusom i BioTrace softwareom: postavljanje elektroda, bazična elektrofiziološka snimanja, analiza i statistička obrada snimljenih podataka, neurofeedback tretman (5 praktičnih sati)

 • Petak – 18.5.2018

  9.00 – 12.15

  Neurofeedback – razvoj metode, osnovni mehanizmi učinkovitosti, faze i čimbenici uspješnog bio/neurofeedback procesa (4 teorijska sata, pauza od 10.30 do 10.45)

  12.30 – 13.15

  Osnova elektroencefalografije i kompjuterske analize EEG-a I. dio (1 teorijski sat)

  13.15 – 14.00

  Pauza za ručak

  14.00 – 14.45

  Osnova elektroencefalografije i kompjuterske analize EEG-a II. dio (1 teorijski sat)

  15.00 – 16.30

  Postavljanje elektroda (1 teorijski + 1 praktični sat)

  16.45 – 18.15

  Inicijalna procjena za neurofeedback tretman, snimanje i analiza EEG-a na Cz (2 praktična sata)

   

 

 

 

 

CategoryObavijesti

© 2018. Sva prava pridržana Mens Sana d.o.o. Desing by Digitalac.hr

Kontakt telefon        01 4847 763